Skip to main content
page image

Academy

Estäminen on tärkeää, tunnistaminen on välttämätöntä

Tieto lisää turvallisuutta ja auttaa tunnistamaan tilanteet, joissa organisaatio on hyökkäyksen alla tai joissa piilee tietoturvariski.

Academy tarjoaa tietoturvatietoisuutta lisääviä koulutuksia kaikille työntekijöille sekä tarkasti kohdennettua tietoturvakoulutusta hallinnolle sekä teknisille spesialisteille. Academyn vaikuttavuus perustuu räätälöityyn sisältöön, oppimistulosten mittaamiseen ja käytännön oppimiseen harjoitusten kautta.

Awareness-harjoitukset kehittävät yksilön motivaatiota ja kykyä havaita kyberriskejä sekä toimia turvallisesti arjessa.

Hallinnolle ja asiantuntijoille räätälöidyt koulutukset on suunniteltu kehittämään organisaation kyvykkyyttä ja taitoja puolustautua. Koulutuksen seurauksena niin organisaation hallintotavat kuin tekninen osaaminenkin kehittyvät kohti parempaa vastustuskykyä.

Top 10 Academy-kurssia
  • Cyber Stalking and Reconnaissance
  • Cyber Attacks and Offensive Measures
  • Cyber Security Management
  • Investigations, Audits and Compliance
  • Secure Software Development
  • Cyber Security Awareness
  • GDPR Compliance
  • Secure Web Application Development
  • Secure Agile Project Management
  • Secure Mobile Development
silverskin logo